Home » Uncategorized » Sep Holcer (permakultura): Sadašnji problemi i moji predlozi za njihovo rešavanje

Sep Holcer (permakultura): Sadašnji problemi i moji predlozi za njihovo rešavanje


Odlican tekst.

Nedodjija

Sep_Holcer_4

Sadašnji problemi i moji predlozi za njihovo rešavanje

Dolaziš na ovaj svet, kao i obično, u sterilnoj bolnici, gde ti odmah odsecaju Prirodne korene. Kaleme te i uzgajaju hemijom. Za malog čoveka, ispravan početak bio bi, prirodno rođenje u savezu sa Porodicom i prirodan rast. Svaki Stanovnik Zemlje od rođenja ima pravo na svoje parče zemlje.

Zbog života odvojenog od Prirode i živih bića gubimo prirodnu vezu sa svetom oko sebe. Odrastanje u vezi sa Biljkama, Životinjama i Ljudima omogućuje nam da iskusimo uzajamnost, izoštrava u tebi svest o tvom delovanju. Kao mislećem biću, dat ti je zadatak da upravljaš, ne da se boriš dokazujući svoj primat. Posmatranjem bića oko sebe pojmićeš da je Priroda savršena, da se Tvorevina već postarala za sve, da je sve uzajamno povezano jedno s drugim, da ništa ne treba popravljati. Tvoj zadatak je da sve sačuvaš.

Nema…

View original post 1,243 more words


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: